X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

դրույթներին և պայմաններին

X

Հետադարձ զանգի պատվեր

Close

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Հիմնական դասընթացը սկսելուց առաջ սովորողը պետք է համապատասխան դաընթացի համար կատարի վճարում: Վճարումը կարող է կատարվել ամբողջական դասընթացի համար կամ մաս-մաս՝ ըստ փուլերի: Ամբողջական դասընթացի համար վճարելու դեպքում, սովորողը կստանա մինչև 20% զեղչ:

28000

8 Դասաժամ

38600

12 Դասաժամ

Խնայե՛ք (8%)

56700

18 Դասաժամ

Խնայե՛ք (10%)

73900

24 Դասաժամ

Խնայե՛ք (12%)

134400

48 Դասաժամ

Խնայե՛ք (20%)

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

դրույթներին և պայմաններին