X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

դրույթներին և պայմաններին

X

Հետադարձ զանգի պատվեր

Close

Մալվինա

Փորձ՝  6 տարի

Կրթություն՝  Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Ես Մալվինան եմ,տիրապետում եմ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և պարսկերեն լեզուներին: Ունեմ աշխատանքային փորձ թարգմանության և դասավանդման ոլորտում: Ներկայումս, դասավանդում եմ անգլերեն նաև առցանց եղանակով: Գաղտնիք չէ, որ այսօր անգլերենն այն լեզուն է, որի իմացությունն անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր բնագավառներում: Ուսուցչի մասնագիտությունն ընտրելիս՝ հաշվի եմ առել իմ անձնային որակները և մանկավարժին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները:

աուդիո ձայնագրություն

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *