X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

դրույթներին և պայմաններին

X

Հետադարձ զանգի պատվեր

Close

Տաթևիկ

Փորձ՝  16 տարի

Կրթություն՝  Վանաձորի Պետական Համալսարան

Appalachian State University

COADY International Institute

Հայոց լեզվի՝ աշխարհի հնագույն և հարուստ լեզուներից մեկի իմացությունը, հրաշալի հնարավորություն է տալիս հայ ժողովրդի բազմադարյա մշակութային արժեքների ճանաչման, իմացության և փոխանցման իմասատով: Ուստի ցանկանում եմ օգտագործել յուրաքանչյուր հնարավորություն իմ մայրենի լեզվի ուսուցման և տարածման համար: Ունեմ նաև անգլերենի տարբեր մակարդակներ ուսուցանելու, IELTS քննության նախապատրաստելու, ինչպես նաև օտարերկրացիներին հայերեն սովորեցնելու հարուստ փորձ:

աուդիո ձայնագրություն

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *