X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

դրույթներին և պայմաններին

X

Հետադարձ զանգի պատվեր

Close

review-secondary

Nathalie Malinowski | Ցյուրիխ, Շվեյցարիա

My name is Nathalie and I live in Zürich (Switzerland). My husband is Armenian and in order to speak with his family I wanted to learn the Armenian language. I found Karhanyan online school and they completly exceeded my expectations. Within only few lessons I learned how to read, to write and make sentences. I […]

Read More